Astrid Elburg

Astrid Elburg wordt door bedrijven geraadpleegd voor de ontwikkeling van ethisch, strategisch en persoonlijk leiderschap. Zij levert adviezen en ideeën die organisatie en medewerkers  snel en wezenlijk in beweging zetten. Samen met hen  ontwikkelt zij praktijkgerichte en werkbare concepten die uitstekende resultaten opleveren.

Kenmerken van haar stijl: sterk strategisch, scherp analytisch, gedreven door  creativiteit en speelsheid maar altijd gericht op directe  uitvoering.

Moreel Beraad  Organisaties en professionals besteden aandacht aan ethische vraagstukken, er is een grote  behoefte  om daar methodisch mee om te kunnen gaan. Via processtappen van de morele dilemma methode en de socratische dialoog faciliteert Astrid Elburg leiderschapstrajecten voor management, bestuur en raden van toezicht.

Toezicht, Bestuur en commissies

2015 Adviescommissie Atria, Instituut voor Vrouwenemancipatie in Amsterdam

2014 Voorzitter Firma Media, Utrecht

2013 Raad van Toezicht Museumnacht Amsterdam

2011 Voorzitter bestuur Vrienden van het Stadsarchief Amsterdam/De Bazel

2011 Raad van Toezicht Nemo/NCTW Amsterdam

2010 Projectteam TEDx-women 2009 Advisory board TEDx-Amsterdam

2009 Raad v. Advies De Ketelfactory Rotterdam 2005 Ledenraad Rabobank Amsterdam

2003 Kernlid ASOM, Amsterdam School Of management

Voormalig

2001-2009 Raad van Toezicht Het Nationale Ballet

2004-2009 Raad van Toezicht VPRO

2006- Adviescommissie Management opleiding Hogeschool Kunst en Economie in Utrecht

Astrid Elburg heeft als strategisch adviseur, executive coach en leiderschapstrainer samenwerkingsverbanden met diverse organisaties en trainingsbureaus.

Copyright © Elburg Consultancy