De Gunfactor

Geloven, Gunnen, Groeien en Genieten

Een nieuw model op basis van verantwoordelijkheid, dialoog en toegevoegde waarde Aanbeveling: “Met deze 4xG-handleiding voorziet Astrid Elburg in een grote maatschappelijke behoefte: hoe talenten centraal stellen in een maatschappelijke transformatie die momenteel gaande is. Op weg naar een creatieve economie speelt het ontdekken van talent een cruciale rol” Giep Hagoort, hoogleraar Kunst en Economie Universiteit Utrecht/Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, dean Amsterdam School of Management. Lees meer.. Bestel boek hier Voorwoord Prof. Dr. Ir. Nico H.G. Baken In deze publicatie van Astrid Elburg wordt met een elan dat we van haar gewend zijn, kennis en ervaring overgedragen over in essentie één thema: Waarde en het optimaal toevoegen van Waarde door zorgvuldig de begrippen leiderschap en (diversiteit van) talent onder de loep te nemen. Opnieuw ontdekken we dat het bij een bedrijf niet louter gaat om business te genereren, maar om Waarde toe te voegen en ja, daar volgt dan winst uit, maar meer dan alleen in termen van ’profit‘ en economisch kapitaal in de enge zin van het woord, ook sociaal en ecologisch kapitaal zijn winstpunten. Astrid ontwerpt subtiel een model dat appelleert aan deze zienswijze en weet langs de lijnen van Geloof in de werknemer (als mede aandeelhouder) en zijn unieke talent, Gunnen, Groeien en Genieten een win-win model te creëren voor alle actoren in het waardewet: de werknemer en werkgever en de omgeving van het bedrijf. Voor het bedrijf kan overigens elke andere organisatie worden ingevuld: een wetenschappelijke instelling, overheidsorgaan of zelfs een regio of natie. Achterliggend, zie ik nog een zeer belangrijke meer dan filosofische G, namelijk die van het Goede Leven, gaat het ons daar allemaal niet om, als individu, gezin, bedrijf, Nederland, the Globe? Dat dit boekje hier een contributie voor moge betekenen, gun ik Astrid en de lezer van harte! Prof. Dr. Ir. Nico Baken is verbonden aan de Technische Universiteit Twente en werkzaam als senior strateeg aan de KPN. Hij publiceerde onder anderen het spraakmakende The art of smart living en gaf in 2010 een TED-lezing over het bestaan van holons.