Elburg De Gunfactor vervolg

Aanbeveling: “Met deze 4xG-handleiding voorziet Astrid Elburg in een grote maatschappelijke behoefte: hoe talenten centraal stellen in een maatschappelijke transformatie die momenteel gaande is. Op weg naar een creatieve economie speelt het ontdekken van talent een cruciale rol”  Giep Hagoort, hoogleraar emeritus Kunst en Economie Universiteit Utrecht/Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, dean Amsterdam School of Management.   De Gunfactor  is het innovatieve antwoord op de reguliere ontwikkelsystemen in organisaties. Onderzoek,ruime kennis en ervaring als coach, trainer vormen de basis voor mijn aanpak. De focus ligt in essentie op  waardering, waarden creatie en waardetoevoeging. In deze tijd staan wij steeds vaker stil bij de betekenis van (persoonlijk) leiderschap, talent en bij de betekenis van culturele en gender diversiteit. Organisaties sturen vaker op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, dit levert hen grote voordelen op  maar ook ontwikkeling en plezier medewerkers. In bedrijven gaat het niet louter om business te genereren, maar steeds meer om de waardering van mensen en om het benutten van hun specifieke toegevoegde waarde. Indien afzonderlijke talenten worden (h)erkend kunnen ze worden afgestemd op de behoefte van de organisatie. Naast winst in de enge zin van het woord zijn sociaal en spiritueel kapitaal belangrijke resultaten die leiden tot de duurzame inzetbaarheid van mensen. In mijn visie is dit de basis voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid. Met krachtig holistisch model wordt mijn theorie in de praktijk toegepast. Geloven en vertrouwen  creeert een cultuur van Gunning en investering in medewerkers. Dat leidt tot (persoonlijke) Groei waarna vanzelfsprekend Genieten kan worden geoogst. Rechts in dit model staat ‘Investeren’, vertrouwen en empathie, de functie van rechter hersenhelft. Links staat voor ‘renderen’, calculatie en winst, toegekend aan de linker hersenhelft. Dit eenvoudige en aansprekende ontwikkelmodel gaat niet over organisatie systemen maar over universele menselijke waarden, een Value Case voor de ontwikkeling van leiderschap die wordt gebruikt bij teamontwikkeling en voor persoonlijke groei. Dit instrument stimuleert reflectie en  creativiteit en levert aantoonbare inzet van het aanwezige talent.  Mensen functioneren beter, zijn geinspireerd en genereren energie in de organisatie. Flow. Bestellen van de handleiding kan via: astridelburg@euronet.nl